Štroodl členství

Čím lépe známe sami sebe, tím spokojenější a šťastnější život žijeme.

scroll

Sebehodnota je, stejně jako čas, vzácná komodita, do které je třeba investovat. Pokud se pravidelně staráme o svůj zevnějšek, proč bychom se se stejnou láskou a péčí neměli věnovat i rozvoji svého vnitřího já? Pořiďte si Štroodl členství a udělejte první krok k sobě samému…

Štroodl členství obsahuje

10 x Vstupné Budíček s Lucií a...

3 x Vstupné Štroodl

Online kurzy našich ambasadorů

Sleva na služby mentorů Štroodl

Slevy a dárky od partnerů Štroodl

Neustále pro vás vymýšlíme další a další Štroodl-novinky, takže #staytuned :) Děkujeme a budeme se těšit na setkání na našich akcích!

Cena ročního členství: 4500,-

Štroodl členství - přihláška

Podmínky

Členství opravňuje fyzickou osobu (Člena) využívat služeb poskytovaných společností Štrůdl s.r.o. v rozsahu stanoveném na webových stránkách společnosti.

Členství vzniká odesláním přihlášky a zaplacením členského poplatku. Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné a nepřechází na právní nástupce Člena.

Výše členského poplatku je 4500,- Kč – jednorázová platba formou převodu peněz na účet společnosti Štroodl s.r.o.

Členský poplatek je splatný na základě přijaté faktury vystavené společností Štrůdl s.r.o. dle Vámi odeslané přihlášky. Faktura Vám bude zaslána na Vámi uvedený kontaktní email. Obě strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek do data splatnosti uvedené na vystavené faktuře, Členství nebude aktivováno.

Člen vyplněním přihlášky prohlašuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí s jejich použitím pro účely evidence členů Štroodl membershipu, dokud tento souhlas písemně neodvolá. Zároveň dává souhlas ve smyslu výše uvedeného zákona s pořizováním audio a video záznamů v rámci dokumentace aktivit Štroodl a dává souhlas s jejich zveřejněním, zejména k propagaci činnosti Štroodl, dokud tento souhlas písemně neodvolá. Zároveň také souhlasí se zařazením emailové adresy do seznamu pro rozesílání informací prostřednictvím newsletteru.

Štroodl s.r.o. si vyhrazuje možnost upravit podmínky členství.